Centrul de pelerinaj "Sf. Parascheva" Iasi

Pelerinajul este un răspuns al omului la chemarea lui Dumnezeu

Viaţa omului este o călătorie continuă a cărei finalitate este împărăţia cerurilor, respectiv întâlnirea cu Dumnezeu, după cum spunea Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, într-un cuvânt adresat cu nici doi ani în urmă creştinilor - pelerini. În acest pelerinaj al vieţii pământeşti, mai lung sau mai scurt, după cum îi este dat fiecăruia, se cuvine să ascultăm cuvântul celor ce înlesnesc comuniunea noastră cu Dumnezeu, cuvânt ce va rodi mai cu spor în locurile unde s-au nevoit întru binecuvântarea noastră Maica Domnului, sfinţii, pustnicii ori marii duhovnici ai Ortodoxiei. Despre folosul pelerinajului, dar şi despre noutăţile acestei veri am dialogat cu pr. Daniel Tode, coordonatorul pelerinajelor organizate de Centrul de Pelerinaj „Sf. Parascheva“ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, şi d-l Costel Damian, coordonatorul Compartimentului „Pelerinaje şi turism“ al MMB.

Părinte Daniel Tode, cât de important este pelerinajul pentru un creştin ortodox?

Pentru un creştin ortodox, întotdeauna pelerinajele sunt prilej de bucurie duhovnicească, întărire în credinţă şi îmbogăţire spiritual-duhovnicească, dar şi culturală. Pentru un trăitor de viaţă spirituală intensă, locurile sfinte pe care le vizitează, unde se închină, de unde se încarcă cu energie pozitivă produc implicaţii profunde, se creează acea stare care îl introduce într-o lume puţin accesibilă turiştilor de ocazie. De fapt, pelerinajul este un răspuns al omului (care caută să ajungă la un loc binecuvântat) la apelul făcut de Dumnezeu, o căutare reciprocă şi o întâlnire spontană. Legătura dinamică dintre răspunsul omului şi chemarea lui Dumnezeu se cheamă credinţa.

Cine poate fi un pelerin? Cum ne pregătim înaintea unui pelerinaj?

Pelerin poate deveni orice persoană, nu se face discriminare, pentru că toţi sunt chemaţi la „o căutare în lumea aceasta a ceea ce nu este din lumea aceasta - împărăţia lui Dumnezeu“, după cum spunea Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, însă depinde de fiecare ceea ce caută şi ceea ce doreşte să vadă, cu ochii minţii, cu ochii sufletului. Sunt persoane care înainte de pelerinaj se pregătesc sufleteşte, se mărturisesc la preotul duhovnic de la care iau şi binecuvântare pentru pelerinaj; atitudinea este una smerită pentru că emoţia vederii sau revederii locurilor de pelerinaj duce la o astfel de stare. Pelerini sunt acei oameni care doresc să viziteze şi să cinstească locurile sfinte biblice, mormintele martirilor, moaştele sfinţilor, icoane făcătoare de minuni sau locurile unde trăiesc sau au trăit şi s-au nevoit mari duhovnici.

Ce îl determină pe un creştin să pornească într-o astfel de călătorie de suflet? Vizita la un loc de închinăciune poate să deschidă sufletul acelei persoane?

Când organizăm pelerinaje, avem în vedere diferitele tipologii ale celor ce doresc să meargă împreună în aceste călătorii: cei ce doresc în primul rând să mulţumească lui Dumnezeu pentru anumite binefaceri primite de la El, cei care săvârşesc canoane de pocăinţă sau cei care cer ajutorul lui Dumnezeu în realizarea unor lucrări importante sau pentru a primi vindecare de o boală. Frumos aţi spus „călătorie de suflet“, iar noi organizăm într-adevăr călătorii de suflet şi pentru suflet; de fapt de aici vine şi deviza noastră PELERINAJE PENTRU SUFLET. Legătura dintre noi şi cer o putem consolida şi atunci când peregrinăm spre locurile unde lucrarea lui Dumnezeu este mult mai prezentă, prin acei oameni - sfinţi care prin viaţa lor deosebită şi prin Harul Lui Dumnezeu au ajuns să facă minuni şi pe care ar trebui să-i urmăm, ca pe adevărate modele. Cu aceste amintiri, care îşi pun amprenta pe suflet şi în final pe atitudinea de a privi lumea înconjurătoare, vor rămâne pelerinii noştri. Este un deziderat la care încercăm şi dorim să ajungem - cunoaşterea lui Dumnezeu prin lucrările Sale şi prin sfinţii Săi.

Atunci când preotul însoţeşte grupul de pelerini, se roagă împreună cu ei, devin un singur trup, făcând în acest fel ca pelerinajul să îşi atingă scopul

Se poate spune că, în timpul unui pelerinaj în care preotul şi enoriaşii merg împreună, se consolidează legătura dintre un preot de parohie şi credincioşii pe care-i păstoreşte?

Cu atât mai mult în aceste timpuri de frământari sociale, când creştinii noştri se află într-o fugă permanentă, care duce la egoism, la însingurare, la ruptura de adevăratele valori tradiţionale, liantul care poate să-l apropie pe creştin de aceste valori este preotul şi mai ales cel de parohie, care se află într-o permanentă legătură cu fiii săi duhovniceşti. Atunci când preotul însoţeşte grupul de pelerini, se roagă împreună cu ei, îi motivează duhovniceşte, oferă explicaţii şi informaţii pertinente de natură istorico-religioasă, ei devin un singur trup, făcând în acest fel ca pelerinajul să îşi atingă scopul. Credincioşii se apropie mai mult, îşi împărtăşesc din probleme şi caută soluţii împreună, ghidaţi de preotul paroh; există astfel şi implicaţii sociale, comunitatea lor va avea de câştigat. De aceea, majoritatea pelerinajelor pe care Centrul de Pelerinaj „Sf. Parascheva“ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei le organizează în ţară şi străinătate sunt însoţite de preoţi ca şi conducători spirituali şi în acelaşi timp garanţi în bunul mers al pelerinajului. Credincioşii se întorc din pelerinaje mult mai întăriţi duhovniceşte, cu mai multe informaţii atât despre locurile vizitate, cât şi despre cei care au păşit înaintea lor pe acolo, care s-au nevoit şi s-au rugat pentru întreaga omenire. Hrana aceasta sufletească se reflectă în atitudinea pe care o afişează, pelerinii oferă şi celor din jur, familiilor lor, prietenilor, vecinilor, o mică parte din pacea interioară ce le-a cuprins sufletul. Cu siguranţă cei care au întâlnit pe Dumnezeu în acele locuri sfinte vor dori să se întoarcă, împărtăşind şi altora din experienţa lor minunată.

Care sunt locurile sfinte unde trebuie negreşit să mergem măcar o dată în viaţă?

În mod cert cel mai important loc unde ar trebui să ajungem este Ţara Sfântă - Israel; este locul în care cerul s-a unit cu pământul pentru că aici Dumnezeu întrupat S-a coborât pe pământ pentru ca pe om să-l îndumnezeiască. În aceste locuri, Mântuitorul Hristos a păşit pe pământ sfinţindu-l, aici a propovăduit o altă împărăţie bazată pe dragoste, împăraţia lui Dumnezeu, S-a jertfit răstignit fiind pe cruce pentru a pecetlui această promisiune, a înviat aducând speranţa învierii noastre la Judecata de Apoi şi S-a înălţat la cer arătând în acest fel lumii şi celor care se îndoiau Dumnezeirea Sa. Iată, aceste evenimente extraordinare care s-au desfăşurat în acele locuri biblice au schimbat cursul istoriei, atrăgând ca un magnet milioane de pelerini veacuri de-a rândul. Sf. Apostol şi Evanghelist Matei, în Evanghelia sa, spune la cap. 6 versetul 33: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă“, iar într-adevăr, în urmă cu 2000 de ani, împărăţia lui Dumnezeu s-a descoperit, prin persoana Mântuitorului Iisus Hristos - cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi, pe acele pământuri numite astăzi Israel.

Dar pe lângă pelerinajele în Israel, Centrul de Pelerinaj „Sf. Parascheva“ organizează şi pelerinaje spre alte locuri cu semnificaţii spirituale deosebite precum Sfântul Munte Athos, unde putem descoperi o altă lume, cea a ascezei şi misticii profunde. Mai recomandăm pelerinilor noştri şi alte zone cum ar fi Insula Eghina, unde se află moaştele Sf. Nectarie, Insula Evia, unde se află moaştele Sf. Ioan Rusul, Insula Corfu cu biserica ce adăposteşte moaştele Sf. Ierarh Spiridon. O altă zonă nedescoperită încă de pelerini este cea a creştinior ortodocşi preavoslavnici, adica zona Rusiei. Recomandăm tuturor această destinaţie pentru că aici vor descoperi o altă trăire ortodoxă, diferită de ceea ce se ştia sau se credea. Partea aceasta răsăriteană posedă un tezaur spiritual nemaiîntâlnit şi amintesc aici Lavra Pecerska din Kiev care adăposteşte aproximativ 120 de sfinte moaşte întregi. Vorbind de Crimeea, gândul ne poartă la Sf. Luca al Crimeei, ale cărui sfinte moaşte se găsesc la Simferopol, iar de spaţiul rusesc se leagă numele sfinţilor de la Optina, Sf. Serafim de la Sarov sau mănăstiri ca Valaam sau Solovăţ. Toate aceste destinaţii, alături de binecunoscutele locuri de închinăciune din ţara noastră, definesc în linii mari activitatea pe care o desfăşoară coordonatorii de pelerinaj de la Centrul de Pelerinaj „Sf  Parascheva“.

DESPRE LOCAŢIILE ÎN CARE V-AR PLĂCEA SĂ AJUNGEŢI

Jurnalul pelerinului Împărtăşeşte-ne experienţa ta din pelerinaje!

12 Septembrie 2023
Pelerini în Israel, 29 august - 05 septembrie 2023
  • Mulțumim părintelui Cojocaru   care a transformat acest pelerinaj într-o înaltă trăire sufleteasca.
  • Mulțumim bunului Dumnezeu și părintelui Marcel Cojocaru pentru acest pelerinaj în care am pășit pe urmele mintuitorului Cuvintele frumoase ale părintelui au rămas întipărite în suflet
  • Mulțumim bunului Dumnezeu, pentru ajutorul de a vedea Tara Sfânta, părintelui Marcel  Cojocaru pentru dragostea și răbdarea cu care ne-a însoțit si organizatorilor .Fam Roman.
12 Septembrie 2023
Pelerin în Israel, 29 august - 05 septembrie 2023
Dau Slavă lui Dumnezeu pentru acest pelerinaj reușit.
Multumesc din suflet pentru maniera de gestionare a acestui pelerinaj din toate punctele de vedere.
Mii de mulțumiri părinte pentru lecția de istorie, umorul dumneavoastră și că ați împărtășit și nouă din Harul primit de la Domnul nostru Iisus Hristos .Ne revine nouă datoria ca cele văzute, auzite și simțite să le împărtășim aproapelui nostru.
Dumnezeu să ne întărească să ne lăsăm pe noi, și Harul Fiul lui Dumnezeu primit in dar, sa crească intru fiecare, ca nimeni sa nu rămână pe dinafară  si toți să moștenim împărăția lui Dumnezeu.
Am convingerea că majoritatea plecăm mai buni și mai bogati spiritual.
Multă sănătate la toată lumea.
Doamne ajută!
Cu ajutorul lui Dumnezeu, pe data viitoare.
12 Septembrie 2023
Pelerin în Israel, 29 august - 05 septembrie 2023

Mulțumesc Bunului Dumnezeu ca, la cei 77 de ani, mi-a ajutat să-mi împlinesc visul de o viata, acela de a ajunge pe aceste locuri pline de istorie și religiozitate. Mulțumesc părintelui Marcel Cojocaru pentru felul cum ne-a condus în aceste opt zile. M-a impresionat cultura vasta   pe care o poseda și ca este un foarte bun cunoscător al fenomenului Israel. M-a captat prin conținutul explicațiilor dar și prin dictia deosebita și tonalitatea vocii plăcută și atrăgătoare. Valoarea explicațiilor a crescut prin prezentarea părerilor personale despre un anumit fenomen ca și prin glumele presărate. Mulțumesc grupului, și mai ales colegilor de camera, că m-au acceptat asa cum sunt. Dumnezeu sa fie cu noi.

CENTRUL MITROPOLITAN DE PELERINAJ SFÂNTA PARASCHEVA

Sediul central la Iași

Adresa:     Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 14,Iasi - 700064, Romania

Telefon:    0040 232 276 907
Fax:           0040 232 276 867
Email:       centruldepelerinaj@yahoo.co.uk
                   office@centruldepelerinaj.ro
Web:         www.centruldepelerinaj.ro

Program cu publicul:
Luni-Vineri : 08 :00 – 16 :00
Sâmbăta, Duminica:  închis
Sărbători cu praznice împărătești: închis

 

Punct de lucru Piatra Neamț

Adresa:     Bld. Traian, nr. 3A, lângă Spitalul Județean Piatra Neamț, Neamț, Romania

Telefon:    0040 754 014 062
Email:       piatra.neamt@centruldepelerinaj.ro
Web:         www.centruldepelerinaj.ro

Program cu publicul:
Luni-Vineri : 08:00 – 16:00
Sâmbăta, Duminica:  închis
Sărbători cu praznice împărătești: închis
Sărbători cu Cruce Rosie: 12:00 - 16:00
Sărbători legale : închis

 

Date bancare: CENTRUL MITROPOLITAN DE PELERINAJ (pentru plata pelerinajelor):

OTP Bank
Cont Lei:    RO58OTPV0000000002519498
Cont Euro: RO30OTPV0000000002519517
COD SWIFT: OTPVROBU

CEC BANK
Cont Euro:  RO41CECEIS10C1EUR1027184
Cont Lei: RO68CECEIS1030RON1027133
Sucursala Iasi, Agentia Piata Unirii

Date bancare: PROVITUR ROMANIA  (pentru plata ASIGURARILOR MEDICALE)
FUNDATIA PROMOVAREA  SI VALORIZAREA IDENTITATII TURISMULUI DIN ROMANIA “PROVITUR ROMANIA”

OTP BANK Sucursala Stefan cel Mare
LEI:   RO 18 OTPV 000 000 000 1556 135  
COD SWIFT: OTPVROBU

 

Numar brevet de turism: 16421 / 19.04.2010
Numar licenta de turism: 1379/ 06.03.2019
Numar polita de asigurare: OMNIASIG 52888 - valabila pana la data 01.02.2024